หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin bioenvi
2024-04-10 13:49:44

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการชีวะชาววังให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีบุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง  เป็นผู้ให้บรรยายความรู้แก่นักศึกษา